Datum Výsledky
9.9.2015 EIC Genotype N/N (clear) LABOKLIN Coat Colour Brown : Genotype b/b LABOKLIN
20.9.2015 skus nůžkový,chrup úplný,55 cm výška